Vår personal

Kontaktuppgifter

Anette Ringbom

Byggnadsapoteket Tjänster Ab

Planering, specialprodukter, projektering och snickeri

Forsbyvägen 62, Billnäs
Tfn +358 (0) 19 233 975, +358 (0)40 5462 887

Fax +358 (0) 19 233 935
anette.ringbom@byggnadsapoteket.fi

Jari Ahlqvist

Byggnadsapoteket Tjänster Ab

Ansvarig för Reservdelsbanken Bruksvägen 9, Billnäs

Tisdag och onsdag i Butiken i Helsingfors 
Tfn +358 (0) 40 528 46 36
reservdelsbanken@byggnadsapoteket.fi
jari.ahlqvist@byggnadsapoteket.fi

Mathias Lundström

Byggnadsapoteket Ab

Butiken i Billnäs, VD 

Återförsäljare, B2B, armaturer och el

Forsbyvägen 62 Billnäs
Tfn +358 (0) 19 233 975
Tfn +358 (0) 50 400 20 49
office@byggnadsapoteket.fi
mathias.lundstrom@rakennusapteekki.fi

Caroline Lolax

Byggnadsapoteket Ab

Butiken i Helsingfors

Kakel, tapeter och beslag, Försäljning och sociala media

Högbergsgatan 8 Helsingfors
Tfn +358 (0) 9 6981350
Tfn +358 (0)40 573 5456
caroline.lolax@byggnadsapoteket.fi 

Catharina Borg-Wilén

Byggnadsapoteket Ab

Butiken i Helsingfors

Högbergsgatan 8 Helsingfors
Tfn +358 (0) 96981350, +358 (40)5735456
catharina.borg-wilen@rakennusapteekki.fi

Ann-Mari Bardy

Byggnadsapoteket Ab

Butiken i Billnäs

Försäljning och webb

Forsbyvägen 62 Billnäs
Tfn +358 (0) 19 233975 Fax +358 (0) 19 233935
office@rakennusapteekki.fi

Helena Lans

Ekonomi
Tfn +358(0) 50 353 5062
helena.lans@papperohus.fi

Alar Eenmaa

Byggnadsapoteket Tjänster Ab

Snickare, Snickeriet i Billnäs 

office@rakennusapteekki.fi

Kalle Bäckström

Byggnadsapoteket Tjänster Ab

Gårdskarl, Billnäs

Rudolf Ringbom

VR-Foto

Webb, design

 info@vrfoto.ml

Rolf Ringbom

Byggnadsapoteket Tjänster Ab

Foto

Rådgivning på lördagar i Billnäs