SKYLTAR

Handgjorda emaljskyltar

Byggnadsapotekets emaljskyltar tillverkas på samma sätt som på 1800-talet. Med stor hantverksskicklighet och med samma hållbara material och tillverkningsmetoder som då. Husnummerskyltar,  trappbokstäver, lägenhetsnummer och namnskyltar tillverkas enligt mått med den färg beställaren önskar. En mångfärgad företagsskylt skänker företaget prestige och vittnar om kvalitetsmedvetenhet. Inredningsskyltarna i emalj finns på lager medan nummer- och namnskyltar är beställningsvara.

Gjutjärnssiffror och bokstäver passar i alla miljöer. Vi saluför siffrorna 0-9 samt bokstäverna ABC. 

1 HUSNUMMER I EMALJ1 HUSNUMMER I EMALJ3 INFORMATIONSSKYLTAR (2)4 HUSNUMMER I GJUTJÄR