Yrkesutbildning i fönsterhantverk

Yrkesutbildning i fönsterhantverk

Förverkliga din dröm!

Utbilda dig till fönsterhantverkare - ett yrke som ger dig möjlighet att besluta om din egen arbetstid och arbeta med ett lönande hantverk. 

Fönsterhantverksutbildningen ger dig färdigheter och kunskaper att verka som egen företagare. Utbildningen innehåller teori-, praktisk verkstadsutbildning och praktik. 

För mer information tag kontakt med huvudlärare Pernilla Sjöblom pernilla@rakennusapteekki.fi eller Anette Ringbom 040 546 2887, anette.ringbom@rakennusapteekki.fi

Teoretisk utbildning - grunden till företagande och hantverket

Under utbildningens gång kan du grunda ditt företag med hjälp av den ekonomiska konsult som du har tillgång till under utbildningen. Du får kunskaper som hjälper dig i hantverket - stilhistoria, färglära, arkitekturhistoria och ekonomisk kunskap

Praktisk utbildning - Hantverket

Verkstadsutbildningen sker i Billnäs, Finland, i Byggnadsapotekets kurs- och arbetsutrymmen. Du lär dig alla moment för att restaurera fönster, allt från färgborttagning till inpassning av bågar och lappning av trädelar. Efter kursen klarar du av alla moment som gäller fönster. Du kan arbeta självständigt och kan offerera hela processen för fönsterhantverk. 
Under denna period görs också åtminstone 2 studieresor till andra orter (fönsterhantverkare) inom Finland. 

Praktiken - Det verkliga arbetet

Praktiken utförs på fönsterhantverkares verkstäder i Finland eller Sverige. Praktikperioden är 4 veckor och infaller under tiden 17.4-12.5.2017. Praktikperiodens målsättning är att ge dig de första kundarbetena och hjälpa dig få upp arbetstakten. 

Informatör och marknadsförare Marika Mattila bytte yrke och blev fönsterhantverkare.

Utbildningsperiod          

23.1-7.4.2017  Verkstadsutbildning i Billnäs 

17.4-12.5.2017  4 veckors period för praktik hos fönsterhantverkare

Ledigt
Vecka 8
Påsk

Kursavgift

Total kursavgift är 9 800 € (inkl.moms 24%)
Kursavgiften erlägges enligt följande:
Rat 1: 1 000 euro
Rat 2: 3 000 euro
Rat 3: 3 000 euro
Rat 4: 2 800 euro

Om du redan har ett företag eller grundar det under utbildningenkan dra av kursavgiften och mervärdesskatten. Observera att svenska företag kan betala med moms 0%.

Kostnaden för resor ingår inte i kursavgiften, inte heller mat och transport samt ev. övernattning.

Verktygskostnad

1400-1600 € Verktygen blir studerandes egendom.

I kursavgiften ingår

Verkstadsutbildningen 2017, både teori och praktisk handledning
Olycksfalls- och ansvarsförsäkring under verkstadsutbildningen
Verkstadsutbildningens kursmaterial; färg, kitt, virke, prov bågar
Byggnadsapotekets handbok
Heta arbeten licens
Kaffe
Kursintyg

Kostnader som inte ingår i kursavgiften

Verktygskostnader – 1400 - 1600 €
Egna verktyg - Kostnad enligt egna inskaffningar
Studieresor inom utbildningen – resor, mat övernattning
Antik dagar juli 2017  – deltagande medför inga kostnader i form av hyror eller deltagaravgifter. Studerande står för eventuella resor, logi eller mat.
Möjlighet till praktik hos medlemmar i Fönsterhantverkarna rf. 3.4-26.5.2017  Andra tidpunkter enligt överenskommelse. Praktiktiden är avgiftsfri och utan lön, men studerande ombesörjer själv resor till och från praktikplatsen, samt mat och logi under praktiktiden.

Verktyg som ingår i verktygskostnader 1400-1600 €

Varmluftspistol + 2 st munstycken
Friskluftsmask Auto Flow
Apek filter (2 st) till masken
Hultaforsmått
Lillskrapor
Stiftpistol
Stift
Arbetsblus o. rock
Handskar
Glasskärare + olja
Penslar 3 st
Hovtång
Smygvinkel
Pluggborr
Kittkniv
Verktygsback

Verktyg som studerande skaffar själv

Skruvmejslar, borrmaskin + bits, stämjärn (6, 10 ,15 och 20 mm), vinkeljärn, hammare, arbetsbyxor och –skor, hörselskydd, kniv.

Intresseanmälan, ej binande

Information

Utbildningsperiod
23.1-7.4.2017
Verkstadsutbildning i Billnäs
17.4-12.5.2017
Period för praktik hos fönsterhantverkare

Ledigt
Vecka 8
Påsk

Avgift
9 800 € (inkl. 24% moms)

Verktygskostnad
1 400-1 600 € (inkl. 24% moms) Verktygen blir studerandes egendom.

DSC_4520.JPG